Øystese Røde Kors Hjelpekorps driv primært tradisjonelt hjelpekorpsarbeid i Hamlagrø. Dette innebere vakter om vinteren på korpshytta "Dyrbu" for å bistå folk i fjellheimen. Me driv også varetransport for hytter som ligg innanfor aksjonsområdet vårt.