Viss du ynskjer kontakt, finn du kontakt innformasjon under.

Rolle Namn Telefon nummer
Røde Kors hytta Vakttelefon (Dyrbu) 901 13 833
Leiar Andre Bjørke 948 95 443
Operativ leiar Jarle N. Vangdal 911 26 020
NK operativ Rune Øyri 994 83 350 
Web ansvarlig Øystein Fykse 906 55 920

Finn oss på Facebook